01 Aug

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Kurumsal Sürdürülebilirlik

İşletmelerin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik performanslarını ölçmekte ve performansı artıracak öneriler sunmaktayız.