04 Jul 2019

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknoparkı- Savunma Sanayi Eğitimi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Teknoparkında yer alan firmalara, Savunma Sanayi hakkında 04 Temmuz 2019 tarihinde eğitim verilmiştir.

Eğitimde; Dünya'da ve Türkiye’de Savunma   Sanayi Sektörü, Savunma Sanayi Tedarikçisi Olma Süreçleri ve Firmaların Sahip Olması Gereken Nitelikler, Savunma Sanayi Güvenliği, MSB Belgelendirme süreçleri ve Tesis Güvenlik Belgesi Alınması hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş ve firma temsilcilerinin konu hakkındaki soruları cevaplandırılmıştır.

Sayfamızı Paylaşın