01 Aug 2018

İşletme Dünyasında Temel Sürdürülebilirlik Teorilerini Anlamak

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilirlik ve işletme kavramlarının bir araya gelmesi ile ortaya çıkan ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’, ‘Paydaş Teorisi’, ‘Kurumsal Sürdürülebilirlilik’ ve ‘Yeşil Ekonomi’ teorilerinin kronolojik olarak gelişimini incelemek ve işletme dünyasında önemi giderek artan sürdürülebilirliğin, yöneticiler için ne anlam ifade etmesi gerektiğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, mevcut teorilerin geliştirilmesi veya yeni teorilerin oluşturulmasında Chang ve arkadaşlarının önermiş olduğu prensipler yapılacak yeni çalışmalar için bir rehber niteliğindedir. Ayrıca sürdürülebilirlik kavramı ile iş dünyası bir değişim sürecine girmiştir. Bu yüzden teoride ve uygulamada sürdürülebilirliğinin etkilerinin çok iyi analiz edilip işletme hayatının sürdürülebilirliliğini sağlamak için doğru tespit ve değerlendirmelerin yapılması şarttır. Sonuç olarak; sürdürülebilirlik ve işletmelere ilişkin inovatif yaklaşımlar, kuram ve kavramlar ortaya çıkmaya devam ederken işletme ve sürdürülebilirlik ile ilgili teorileri anlayarak geleceği öngörmek, işletmenin var olmasının temel koşulu olacaktır.

Makalenin tamamını okumak için lütfen tarih altındaki ''Makaleyi İnceleyin'' isimli doküman linkine başvurunuz.

Sayfamızı Paylaşın