Kurumsal Yönetim ve Savunma Sanayi Danışmanı

Qualis Grande İş Çözümleri ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketinin Kurucu Ortağıdır. Aynı zamanda Kurumsal Yönetim ve Savunma Sanayi  Danışmanıdır. Kurumsal Yönetim Danışmanı olarak; Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Kurumsal Yönetim, Değişim Yönetimi, Liderlik, Risk Yönetimi, Kriz Yönetimi, Stratejik İletişim ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Savunma Sanayi Danışmanı olarak da Savunma Tedarik Süreci, Savunma Sanayi Güvenliği, Kapasite Geliştirme, Pazar Analizleri, İşbirlikleri ve Ortaklık İlişkileri, Proje Yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Eğitim ve profesyonel kariyeri “Yönetim Bilimleri” ve “Güvenlik Bilimleri” ağırlıklıdır. İşletme alanında Lisans, İnsan Kaynakları ve Uluslararası İlişkiler dallarında Yüksek Lisans eğitimine sahiptir.

University of Western Australia “Örgütsel Davranış Bilimleri”, Hacettepe Üniversitesi “Eğitim Yönetimi” ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfı “EFQM Mükemmellik Modeli Yetkinlik Değerlendiricisi” sertifikalarına sahiptir.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) üyesi ve eğitmenidir. 

2017 yılında Kriz Yönetimi - Ulusal & Uluslararası Güvenlik isimli kitabını yayımlamıştır.