İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı, Hukuk Danışmanı

Serbest Avukat olarak verdiği hizmetlerin yanında, Qualis Grande İş Çözümleri ve Danışmanlık şirketinin İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı olarak; iş ve sosyal güvenlik konuları ile şirketlerde karşılaşılan hukuki risklerin yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1997 yılından bugüne kadar Avukat olarak çalışmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki davalar öncelikli olmak üzere müvekkillerine hukuki yardımda bulunmakta ve eğitimler vermektedir.  2012 yılından itibaren İstanbul Adli Yargı Bilirkişisi olarak iş ve sosyal güvenlik konularında bilirkişi raporları hazırlamaktadır. 

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde, AB Hukuku konusunda Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Ayrıca Anadolu Üniversitesinde Dış Ticaret Ön Lisans programını tamamlamıştır. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, Spor Hukuku ve Spor Yöneticiliği ve Adalet Bakanlığı Siciline Kayıtlı Arabulucu ünvanlarına sahiptir.