01 Aug 2018

Örgütsel Durağanlığın Azaltılmasında Kriz Yönetiminin Etkisi

ÖZET

Yapısal durağanlık örgüt ekolojisi kapsamında doğal ayıklama modeline göre istikrarlı bir yapıyı destekleyerek örgütün yaşama şansını yükseltici bir etki yaratırken, diğer yandan uyum modeline göre örgütün çevredeki değişim hızına uygun şekilde tepkiler vermesini geciktirerek yaşama şansını düşürmektedir. Çevresel değişim hızının doğal ayıklama modelinde dikkate alındığı, ancak yeterince önemsenmediği gözlenmektedir. Bu boşluğu stratejik yönetim kuramı doldurmaktadır. Stratejik yönetim kuramı ile ilgili çalışmalar dışsal tehditlere karşı örgütün yeterli tepki verememesini örgütsel durağanlıkla ilişkilendirmektedir.  Bu nedenle örgütlerin dışsal tehditlere karşı süratli ve esnek tepki verebilmesi için yapısal durağanlığın azaltılması gerekmektedir. Güç olmakla birlikte durağanlığın azaltılabilmesi mümkün görünmektedir. Kriz yönetimi teknikleri özellikle yöneticilerin bilişsel hazırlıklarını yükselterek örgütsel durağanlığın azaltılmasına önemli katkılar sağlayabilir.  

Makalenin tamamını okumak için lütfen tarih altındaki ''Makaleyi İnceleyin'' isimli doküman linkine başvurunuz.

Sayfamızı Paylaşın